Rimljani in Kartagine

Septembra 2021 v Cartageni v Španiji