Najglasnejši festival v Evropi, Las Fallas v Valenciji

15 - 19 marec 2021

FALLAS 2021 ODLOŽEN

Valencijska regionalna vlada se je po navodilih Ministrstva za zdravje strinjala, da bo praznovanje Fallas 2021 preložila na 1. - 5. september 2021