Zgodovinski Burgenfest v Manderscheid, Nemčija

avgust 2021