Rimljani in Kartagine

20 - 29 September 2019, v Cartageni, Španija