Svetloba je umetnost na festival luči Berlinu

3. - 12. september 2021