Berlinski kulturni festival in karneval (Canselled)

29. maj - 1. junij 2020 (Canselled)
Ulična parada je 31. maja 2020 (Canselled)