Svetloba je umetnost na festival luči Berlinu

11 - 20 oktober 2019