Craft Beer Helsinki Festival, Finska

2 - 4 julij 2020