Craft Beer Helsinki Festival, Finska

4 - 6 julij 2019